Projekat “Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom – CULTURWB”, jedan je od 3 uspešna koordinatorska projekta Univerziteta u Novom Sadu iz programa EU ERASMUS+, započeta u decembru 2016. godine.

Projekat CULTURWB u fokus stavlja kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca – bilo na estetskom, bilo na intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou. 

Pored Prirodno-matematičkog fakulteta čiji je Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo odgovoran za implementaciju aktivnosti i nastavno-naučne rezultate projekta, u konzorcijumu učestvuje još 12 institucija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije, Holandije i Nemačke. U skladu sa ciljem i vizijom uvođenja kulturnog/kulturološkog aspekta u turizam na području Zapadnog Balkana, partneri iz zemalja EU će pružiti svoje znanje, stručnost i iskustvo kako bi se kreirao interdisciplinarni program celoživotnog učenja u oblasti turizma. Planira se i program master studija u oblasti turizma kulturnog nasleđa.

Namera da CULTURWB projekat obuhvati, edukuje i informiše najširi mogući broj zainteresovanih strana, daje mu ambicioznost i inovativan pristup u obrazovanju budućih stručnjaka u turizmu, koji će kao studenti planiranog master programa biti jednako atraktivni na tržištu rada kao i njihove kolege iz Evropske unije. 

Planirani program celoživotnog učenja će unaprediti znanja i veštine postojećih stručnjaka iz sfere upravljanja kulturnim nasleđem, te je za očekivati da će multidisciplinarnost i saradnja među sektorima doneti bolji kvalitet usluga i uticati na buduće strategije za razvoj kulturnog turizma, koje sada ne postoje ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konačno, CULTURWB projekat promoviše Zapadni Balkan kao region koji poseduje vredno kulturno nasleđe kojim se mora stručno i strateški upravljati kako bi nam trajalo duže.


Dostupni kursevi

LLL kursevi

Kategorija: CULTURWB